Фотосъемка видеосъемка крещение.
Все фото и видео сдаются на следующий день.

Фотосъемка — 2500 руб. Фото + видео — 3500 руб.

Видеосъемка 2-3 камерами, 2 оператора — 6000 руб.